Uncategorized

Razkuževanje prostorov po potrjeni okužbi – enota specialnih čiščenj

Zadnji dve leti je ves svet zaznamovala okužba z novim koronavirusom covid-19. Države želijo z različnimi ukrepi preprečiti ali vsaj zmanjšati širjenje nevarnega virusa, vsem pa je skupno glavno navodilo – temeljito čiščenje in razkuževanje rok, površin in prostorov. Čeprav redko omenjeni, so prav gotovo med bolj izpostavljenimi in obremenjenimi poklici zato tudi čistilke in čistilci. S pravilnimi postopki čiščenja in razkuževanja zagotavljamo čiste in varne pogoje za življenje in izvajanje različnih dejavnosti, preprečujemo pa tudi širjenje morebitnih okužb.

Osnovni nasveti, ki smo jih dobili od zdravstvenih oblasti, so bili najprej dosledna higiena rok, higiena kašlja ter redno čiščenje in razkuževanje kontaktnih površin, ki se jih dotika veliko ljudi. To so pravzaprav postopki, s katerimi seznanjamo vse zaposlene na rednih usposabljanjih, v tem primeru pa so dodatno prejeli še pisna navodila z vključenimi drugimi ukrepi za preprečevanje prenosa okužb. Hkrati so se tudi pri naročnikih povečala pričakovanja po preventivnem razkuževanju površin in opreme, saj se je iz dneva v dan povečevalo zavedanje o resnosti epidemije, hkrati pa je bilo na vitalnih delovnih mestih treba zagotoviti nemoteno delovanje. Z dosledno higieno in s preventivnim razkuževanjem se zmanjša možnost prenosa okužbe s površin na človeka in nasprotno. Sam postopek ni preveč zahteven z vidika izvedbe, zahteva pa dodaten čas in sredstva.

S prvimi zaznanimi okužbami v Sloveniji smo se srečali tudi s postopki razkuževanja ob okužbi s covid-19, pri čemer so postopki predvsem zaradi uporabe primerne zaščitne opreme ter priprave in zaščite zaposlenih nekoliko zahtevnejši. Ob prvih pojavih okužb in posledično zahtevah za razkuževanje potencialno okuženih prostorov smo se, kot večina, spoprijeli tudi s pomanjkanjem primerne zaščitne opreme, saj jo je bilo prvenstveno treba zagotoviti za zdravstveno dejavnost. Potrebne je bilo kar precej iznajdljivosti nabavne službe, da smo delo lahko opravili skladno z navodili, ob tem pa tudi izvajalcem zagotovili vso zahtevano zaščito.

Poleg pomanjkanja primerne zaščitne opreme, je na trgu sprva primanjkovalo tudi ustreznih razkužil. Obstaja sicer širok nabor različnih vrst razkužil, ki pa vsa niso primerna za vse površine, razlikujejo se tudi glede učinkovitosti na posamezne vrste mikroorganizmov. Pri uporabi je treba dosledno upoštevati tudi navodila glede koncentracij, saj prenizka koncentracija zmanjša učinkovitost razkužila, prav tako previsoka, ob tem pa lahko pride tudi do poškodb na materialih, ki jih razkužujemo. Daljša uporaba določenega sredstva v obliki pršenja bi ob neupoštevanju predpisane koncentracije na primer lahko povzročila korozijo na kovinskih delih.

Da smo lahko zagotovili profesionalen pristop tudi pri razkuževanju površin in prostorov, v katerih se je zadrževal bolnik s potencialno ali dokazano okužbo s covid-19, smo strokovno usposobili in opremili manjše ekipe enote specialnih čiščenj. Vsak član ekipe je opremljen z zaščitno opremo za enkratno uporabo: kombinezonom, zaščitno masko FFP 3, tesno prilegajočimi zaščitnimi očali in rokavicami.

Pri delu uporabljajo čistilno razkužilno sredstvo, ki dokazano uničuje koronavirus in ustrezne pripomočke za nanos. Seznanjeni so bili s pravilnim načinom oblačenja zaščitne opreme ter še s pomembnejšim, tj. s pravilnim slačenjem in odlaganjem ter rokovanjem po uporabi. Tako smo zagotovili optimalno porabo zaščitnih sredstev, hkrati pa tudi usposobljene zaposlene, ki so vešči svojega dela in se zavedajo možnosti prenosa okužbe. Ob tem bi omenili, da je poznavanje pravilnih postopkov in upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov pri preprečevanju širjenja okužbe izjemno pomembno, zato iskanje bližnjic lahko pomeni dodatno nevarnost za izbruh bolezni. Ob nekaterih vladnih ukrepih, ki zahtevajo pogosta razkuževanja in povečanem številu brezposelnih, se je tudi na tem področju namreč pojavil cenovni dumping. Določene storitve so ovrednotene tako nizko, da v ceno prav gotovo ni mogoče zajeti potrebne zaščitne opreme in pripomočkov, razkužil, prevoza na lokacijo, kaj šele vseh drugih stroškov dela. Samo z upoštevanjem dogovorjenih pravil pri čiščenju in razkuževanju, se lahko zagotovijo očiščeni in razkuženi prostori ter zdravi sodelavci in poslovni partnerji.

Članek je bil objavljen v brezplačnem internem glasilu družbe Aktiva skupina d.o.o., junija 2020.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja