Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Skrbimo za čistejši jutri

30+

Let izkušenj

1300+

Zaposlenih

REGIONALNA POKRITOST

Slovenija in Srbija

ISO

Standard ISO 9001, ISO 14001 in ISO 27001

TRAJNOSTNA USMERITEV

Trajnost in družbena odgovornost

Dolgoletna tradicija, združena z obširnim znanjem in bogatimi izkušnjami

Aktiva čiščenje izvaja storitve čiščenja po vsej Sloveniji, svojo dejavnost pa vodi preko šestih poslovnih enot. Takšna organiziranost nam omogoča optimalno delovanje, tako z vidika zagotavljanja kakovosti, ekonomske učinkovitosti ter odzivnosti na želje vseh obstoječih in bodočih naročnikov.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Redno čiščenje

Uporabljamo sodobno tehnologijo, ki preprečuje križanje čistih in nečistih poti (barvni sistem krp) ter z ustrezno dozirno tehniko in izborom čistil, nadzorujemo optimalno porabo čistilnih sredstev in vode.

Generalno čiščenje

Z izbiro storitev generalnih čiščenj zagotovimo daljšo življenjsko dobo opreme in materialov ter boljše počutje na delovnem mestu. Naročnikom predlagamo optimalno periodiko in vrsto posamezne storitve.

Specialno čiščenje

Specialna čiščenja izvajajo čistilci s potrebnim znanjem, sredstvi in izkušnjami za čiščenje v posebno zahtevnih razmerah. Vključujejo čiščenje na težko dostopnih mestih, čiščenje zahtevnejših površin in dela na višini.

AKTIVA čiščenje je visoko specializirano podjetje na področju čiščenja vseh vrst objektov.

Nudimo širok nabor storitev rednih, generalnih in specialnih čiščenj.

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Skrbimo
za čistejši jutri

Dolgoletna tradicija, združena z obširnim znanjem in bogatimi izkušnjami

Aktiva čiščenje izvaja storitve čiščenja po vsej Sloveniji, svojo dejavnost pa vodi preko šestih poslovnih enot. Takšna organiziranost nam omogoča optimalno delovanje, tako z vidika zagotavljanja kakovosti, ekonomske učinkovitosti ter odzivnosti na želje vseh obstoječih in bodočih naročnikov.

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno

Redno čiščenje

Uporabljamo sodobno tehnologijo, ki preprečuje križanje čistih in nečistih poti (barvni sistem krp) ter z ustrezno dozirno tehniko in izborom čistil, nadzorujemo optimalno porabo čistilnih sredstev in vode.

Generalno čiščenje

Z izbiro storitev generalnih čiščenj zagotovimo daljšo življenjsko dobo opreme in materialov ter boljše počutje na delovnem mestu. Naročnikom predlagamo optimalno periodiko in vrsto posamezne storitve.

Specialno čiščenje

Specialna čiščenja izvajajo čistilci s potrebnim znanjem, sredstvi in izkušnjami za čiščenje v posebno zahtevnih razmerah. Vključujejo čiščenje na težko dostopnih mestih, čiščenje zahtevnejših površin in dela na višini.

AKTIVA čiščenje je visoko specializirano podjetje na področju čiščenja vseh vrst objektov.

Nudimo širok nabor storitev rednih, generalnih in specialnih čiščenj.

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno